Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

První písemnou zmínku o osídlení v lokalitě současné obce Starý Ples lze najít v roce 1186, a to dne 25.dubna.

O původu názvu obce Ples existuje několik teorií, o nich se zmíníme později.
Název obce Starý Ples se objevuje v souvislosti se stavbou pevnosti Ples, později Josefov.
Pevnost Josefov se totiž rozkládá na části původní obce Ples, název Starý Ples tak postihuje fakt, že jde o část původní obce Ples.
V sousedství leží i obec podobného jména Nový Ples, která zaznamenala rozmach s potřebou přesídlit obyvatele z místa stavby pevnosti, první zm ínka o Novém Plese se datuje do roku 1836. Část původních obyvatel obce Ples byla také přesídlena do nově vznikající obce Rasošky, kde jim byla prodána půda k hospodaření

Významnou historickou památkou v obci je kaple sv.Huberta.
Jde o ranně barokní kapli. která byla posavena z popudu Františka Antonína hraběte Šporka v roce 1690 současně s přilehlým loveckým zámečkem. Zámeček nepřečkal běh časů a zanikl. Kaple je postavena na centrálním osmibokém půdorysu se sakristií a márnicí na sevrní straně.

 

 

 

Obrazek

 

Pohled na průčelí kaple sv.Huberta


Ve vstupním průčelí kaple jsou tři výklenky pro sochy postav světců. Po stranách jsou sochy sv.Petra a Pavla, ve středu na vstupem socha Ježíše.
Tyto sochy zde byly ještě v nedávné minulosti, neodolaly však nenechavým rukám našich spoluobčanů....

 

 

Obrazek

 

 

Oltář v kapli sv.Huberta


Kaple sv.Huberta patří pod Královéhradeckou diecézi Římskokatolické církve. V současné době se zde konají bohoslužby každou první neděli v měsíci, a to  ve 14.00 hodin.
Ke kalpi přiléhá hřbitov zřízený koncem 18.století, výrazně upravený v roce 1949.
Výraznou součástí hřbitova je stavba hrobky rodiny Procházkovy, rodiny bývalých majitelů dnes již neexisujícího mlýna na Starém Plese, který byl v roce 2017 zbořen.

 

 

 

 

 

 

 

,

Obrazek

 

Na Starém Ples držíme pouťovou neděli, tedy Pouť, někdy taky pout, a to 6 týdnů po pouti v nedaleké Jasenné. Pro zvídavé, pouť v Jasenné se koná v neděli na  sv.Jiří, případně první neděli po sv.Jiří, jak vidíte tento svátek je pohyblivý.

 

Na podzim držíme posvícenskou neděli, tedy Posvícení, to se koná vždy první neděli v září, s výjimkou roku 2017 .-) .

 

 

 

Zdroje informací:

Vzpomínky,paměti a dále

- publikace Starý Ples - vlastivěd obce, jejíž autorem je PhDr. Jiří Uhlíř
- internet